de stal

de stal

In 2007 begonnen we met de bouwplannen voor een nieuwe stal. Al snel werd duidelijk dat de melkrobots die wij wilden, niet optimaal in te passen waren in onze ligboxenstal. Daarom besloten we een nieuwe stal voor de melkkoeien te bouwen en de bestaande stal aan te passen voor het jongvee.

 

Als bovenbouw kozen we voor een serrestal met veel licht en lucht en een open uitstraling. In onze zoektocht naar de juiste stalinrichting kwamen we tot de conclusie dat veel van de bestaande systemen niet voldeden aan wat wij voor ogen hadden met onze koeien.

 

En zo begon onze zoektocht op internet. Na een tijdje liepen wij aan tegen de vrijloopstal met een ligbed van compost. Super voor het dierwelzijn. Maar toch waren we nog niet helemaal tevreden. Wij hadden namelijk de wens het composteringsproces zelf te sturen. Daarom zochten we de samenwerking op met enkele andere bedrijven om dit plan te realiseren. Die partners werden gevonden in ID-Agro (bovenbouw), Christiaens Group (beluchtingsvloer), v.d. Langerijt (advies in o.a. compostering) en Arvalis (advies).

Meer weten over de werking van ons Cabrio dak? Klik dan hier.

 

Onze biobodem is zo opgebouwd dat die zal zorgen voor lage emissies. Bovendien ontstaat door de compostering in de biobodem een heel mooi natuurlijk product dat weer gebruikt kan worden als gezonde voeding voor gewassen.

 

Meer weten over onze biobodem? Klik dan hier.

Bijzonder aan onze stal is ook het doordachte ontwerp met een forse oversteek van 4,5 meter op beide kopgevels. Hierdoor lijkt het dak te zweven in het landschap. Naast de gedekte kleurstelling is er veel aandacht besteed aan uitvoeringsdetails zoals een damwandstructuur in het betonwerk.

Na een heleboel ambtelijke hobbels die toch nog de nodige tijd in beslag namen, konden we onze nieuwe stal in gebruik nemen met een schitterende koeiendans in de vrijloopstal op 15 oktober 2012.

 

 
 
   
Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.
meer over: