over ons

over ons

In het begin van de jaren 60 vond er in Midden-Limburg een grote ruilverkaveling plaats met als doel het vormen van grotere landbouwpercelen en een betere ontwatering. Bedrijven werden verplaatst, wegen werden verhard en ontsloten en er ontstonden gespecialiseerde landbouwbedrijven.

 

Toen de aanleg van de verharde Boerderijweg werd voltooid, werd ook ons bedrijf gebouwd. Een modern ruilverkavelingsbedrijf met woonhuis, potstal voor de melkkoeien, ruimte voor wat vleesvarkens en een jongveestal/werktuigenloods. En een mooie grote huiskavel van 14 hectare.

 

In april 1989 betrokken wij de woning. Na wat aanpassingen aan gebouwen en grond begonnen we met 60 koeien en 14 ha grond. Door de jaren heen maakten de bedrijfsgebouwen plaats voor een ligboxenstal (1991), een loods (1995) en sleufsilo’s (1995). Het woonhuis is het enige oorspronkelijke gebouw dat is blijven staan.

 

Na een grondruil en bouwblokvergroting werd in 2012 onze vrijloopstal voltooid en in gebruik genomen door onze 100 koeien. Nu pachten we ongeveer 10 ha, en hebben 32 ha grond in eigendom waarop voornamelijk gras en mais voor onze koeien wordt geteeld. Om vruchtwisseling toe te kunnen passen, werken we samen met een akkerbouwer. De opfok van ons jongvee heeft 13 jaar plaatsgevonden bij onze buurman. Sinds de verhuizing van de melkkoeien naar de vrijloopstal, is het jongvee in de oude ligboxenstal gehuisvest.